Skip to content

Názov úkonu

ECONOMY

BUSINESS

VIP

INDIVIDUAL

Výjazd technika BA

Základná administratívna kontrola

Základná kontrola VIN

Overenie majiteľa / držiteľa vozidla

Je predávajúci majiteľ/držiteľ vozidla

Kontrola údajov o vozidle

Meranie hrúbky laku / opravy

Meranie všetkých kovových dielov min. na 5 miestach + vyhodnotenie

Overenie roku výroby / omladzovanie

Overenie RV z jednotlivých dielov vozidla a rôznych častí vozidla

Overenie naj. Km / manipulacia ODO-meter

Verejne dostupné databázy

Servisná knižka, resp. predložené faktúry

Porovnanie zistených skutočností so skutkovým stavom

Dokladová previerka SR

Preverenie vozidla v registroch (odcudzené vozidlá, leasing, záložné práva, blokácie)

IRIS IDENT / preverenie vozidla v registroch (odcudzené vozidlá, leasing, záložné práva, blokácie) Obsahuje Príloha k výpisu RPZV údaj číslo 6,8,9,10

Bezpečnostná kontrola

Posúdenie základných skupín vozidla, ktoré majú vplyv na bezpečnosť:

Pneumatiky (stav a vek) – vizuálne

Brzdy + ručná brzda (v rámci skúšobnej jazdy)

Nápravy – vizuálne + v rámci skúšobnej jazdy

Airbagy – vizuálne

Niečo dalšie ?

Posúdenie TS vozidla / skúšobná jazda

Skúšobná jazda a fyzická kontrola technického stavu vozidla podla kontrolného zoznamu

Stránka je dočasne v rekonštrukcii. 

 

V prípade záujmu a otázok nám napíšte na mail:
autokontrola@dekra.com

Ďakujeme.
Autokontrola DEKRA Slovensko.